Wyszukaj:
Miejski Dom Kultury w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Podstawy prawne działania
•  Status prawny
•  Zadania i kompetencje
  Organizacja MDK
•  Struktura organizacyjna Miejskiego Domu Kultury
•  Regulamin organizacyjny MDK
•  Zarządzenia Dyrektora
•  Dyrektor
•  Kontrole
•  Rejestry i ewidencje
  Praca Miejskiego Domu Kultury
•  Roczne sprawozdania z pracy
•  Roczne plany pracy
•  Rodzaje prowadzonych zajęć - koła zespoły
•  Najem sal i sprzętu - cenniki
•  Przetargi
  Finanse MDK
•  Budżet
•  Informacja o zarządzanym mieniu
  Informacje ogólne - aktualności
•  Aktualności
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


317595
od 21 czerwca 2006
Praca Miejskiego Domu Kultury » Rodzaje prowadzonych zajęć - koła zespoły Wersja do druku

 

Praca MDK


Placówka opracowuje roczne plany pracy, w których zawierają się imprezy cykliczne, zajęcia stałe oraz inne propozycje. Poza tym, co roku we wrześniu ogłaszany jest nabór do sekcji: wokalnej, muzycznej, żywego słowa. Chlubą placówki jest także działalność pod egidą MDK Klubu Tańca Towarzyskiego AMETYST. Członkowie Klubu otrzymują bardzo wysokie lokaty na krajowych i lokalnych turniejach. Klub Tańca współorganizuje wraz z MDK doroczny Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, który jest jedną z imprez na stałe wpisanych do kalendarza imprez kulturalnych miasta.

W ramach organizacji czasu wolnego podczas ferii czy wakacji Miejski Dom Kultury przygotowuje bogatą ofertę. Oprócz zajęć świetlicowych jak: gry i zabawy, zajęcia plastyczne, projekcje filmów dvd, zabawy taneczno - ruchowe – organizujemy także wycieczki piesze i autobusowe, zajęcia rozrywkowo-rekreacyjne w plenerze, konkursy i turnieje sportowe. Jedną ze stałych form są również dyskoteki dla młodzieży, które odbywają się w każdy piątek.

W domu kultury odbywają się zajęcia stałe:

 • Zajęcia taneczne - Klub Tańca Towarzyskiego „AMETYST”,

 • Zajęcia wokalne - zespoły wokalne: „Lawa", "Szalone Nastki", "Immortal", "Angles", "Claris", "Studio Piosenki", "Gommenes", "No Name", "Presto", "Fatum", "Estrada Lubańska", Grupa Poezji Śpiewanej,

 • Zajęcia instrumentalno-muzyczne - grupy rockowe: "Izmair", "Brakładu", "Dementia", "Shaker,

 • Zajęcia żywego słowa - grupa małej formy teatralnej „WESOŁE NUTKI”,

 • Grypy Kabaretowe: "7 Down", "Prawie Bierzmowani",

 • Grupy teatralne: "Cricot", "Bez Nazwy",

 • Orkiestra Dęta,

 • Chór "Echo Bukowiny".


Miejski Dom Kultury jest organizatorem wielu imprez lokalnych i ponadlokalnych. Na stałe do kalendarza wpisały się już imprezy:

 • Lubański Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

 • „FERIE ZIMOWE” – cykl zajęć i imprez,

 • Powiatowy Przegląd Programów Bożonarodzeniowych,

 • Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego

 • Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,

 • SACRO SONG FESTIWAL

 • Powiatowy Przegląd Szkolnych Form Teatralnych „KWISA-ART”,

 • Powitanie Wiosny  – wiosenna parada i festyn przy Ratuszu,

 • Wiosenny Pokaz Tańca Towarzyskiego,

 • Festyny z okazji świąt majowych,

 • Dni Lubania „LAWA”,

 • Festiwal Folklorystyczny "FOLK-ART",

 • „WAKACJE” – cykl zajęć i imprez,

 • Festiwal EURO-ROCK

 • „Powitanie Lata” – festyn,

 • „Pożegnanie Lata” – festyn,

 • Lubańska WATRA Poetycko-Muzyczna,

 • Zimowy Pokaz Tańca Towarzyskiego

 • „Bożonarodzeniowe tradycje - Szopki”,

 • „Sylwester pod Ratuszem”.

 • Tematyczne Wieczorki Literacko - Muzyczne


MDK jest wydawcą dwutygodnika samorządowego „Ziemia Lubańska”. Gazeta po raz pierwszy ukazała się pod koniec czerwca 1993 roku. Na początku wychodziła jako miesięcznik, a następnie od 1995 roku jako dwutygodnik. Czasopismo przybliża problematykę lokalną. Na łamach Ziemi Lubańskiej zawarte są wszystkie realia Lubania, powiatu oraz szerzej - pogranicza śląsko-łużyckiego. Pismo wypełnia ważne funkcje społeczne, polityczne i kulturalne. Staje się płaszczyzną wymiany poglądów i uzgadniania lokalnych interesów.


Przy MDK działa Grupa Literacka "NURT", która powstała w styczniu 2005 r., i zrzesza kilkunastu twórców – amatorów. Jej członkowie spotykają się systematycznie raz w miesiącu, by dzielić się swoimi dokonaniami twórczymi. Są wśród nich osoby piszące wiersze, teksty piosenek, prozę, bajki dla dzieci, scenariusze kabaretowe i teatralne… Największą jednak grupę stanowią poeci, którzy na każdym z kolejnych spotkań prezentują swoje utwory. Są to najczęściej wiersze poświęcone wybranej przez członków NURT-u tematyce m.in.: porom roku, miłości, przyrodzie, ekologii… "NURT" ma na swoim koncie wydany w 2007 r. zbiorek wierszy zt. "Ślady czasu", w którym dwunastu twórców zaprezentowało szerszemu odbiorcy po pięć wybranych przez siebie wierszy. Wkrótce można oczekiwać kolejnych inicjatyw wydawniczych.

Po skrzydłami tutejszej placówki działa również "Łużycka Drużyna Łucznicza" skupiająca osoby, które łączą wspólne zainteresowania historyczne, związane z przede wszystkim z łucznictwem oraz tradycjom temu towarzyszącym.


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2008-02-06 16:52:42, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2008-02-06 16:53:51, Ostatnia zmiana: 2008-02-06 17:00:19, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4097